Voorlopig zullen er bij ons nog geen kittens geboren worden.

Inlezen, leren en gezondheidsonderzoeken zijn essentieel als je verantwoord een nestje wil fokken dus dat is nu prioriteit.